top of page

2022 - 2023 Mission Upa

Adir mi : Pu Duh Bik | Pu Tluang Za Iap | Pu Ram Hei Thang | Pu Kam Bik
Aṭhu mi : Rev. Dr. John Van Nun Tluang | Pu Lian Duh Sang | Pi Sang Chin Kai | Pu Van Biak Hmun | Pu Cung Ṭha Lian

bottom of page